Türkiye Maarif Vakfı

Kuruluş Amacı

Yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dâhil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek.

 

Vizyon

İlmini ve irfanını insanlığın barış ve esenliği için kullanacak erdemli bireyler yetiştiren güvenilir kurum olmak.

 

Misyon

Tüm dünyada insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla 

  • Okul öncesinden üniversiteye kadar burslar vermek, 
  • Yurt dışında okullar, yurtlar ve çeşitli eğitim kurumları açmak, 
  • Yurt içi ve yurt dışında bu kurumlarda görev yapabilecek eğitmenler yetiştirmek,
  • Bilimsel araştırmalar yapmak, 
  • Ar-ge çalışmaları yapmak,
  • Metodlar geliştirmek, 
  • Maksadımıza uygun yayınlar hazırlamak, 
  • Faaliyet bölgelerindeki mevzuata uygun eğitim yöntemleri geliştirmek ve yürütmek gibi çalışmalar yürütmek.

Kişisel Bilgiler

  • Logo-4